Ce trebuie sa contina dosarul necesar inscrierii la examen

 

Documentele trebuie trimise pe adresa de mail dosar@profiduciaria.ro cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data examinarii (exclusiv data examenului).

 • 1. copie dupa CI/BI/pasaport in termen de valabilitate cu mentiunea "conform cu originalul" si semnatura titularului. Documentul trebuie transmis in format pdf ce va fi denumit CI_NUME_PRENUME_CNP
 • 2. dovada platii taxei de examinare IMA/ASF (in valoare de 250 lei) in format pdf ce va purta denumirea TAXA_NUME_PRENUME_CNP;
  Contravaloarea taxelor se achita in contul:
  IMA - Taxe
  CIF 25285051
  Cod IBAN RO19BTRL04501205S4900901
  Banca Transilvania, sucursala Victoria sau la casieria Institutului de Management in Asigurari

  In cazul in care taxa de examinare se plateste de persoana in cauza prin intermediul instrumentelor bancare, aceasta va preciza pe documentul respectiv urmatoarele elemente de identificare: Numele/Prenume, CNP si furnizorul de programe educationale.
  In cazul in care plata se efectueaza pentru mai multe persoane, copia ordinului de plata va fi insotita de un tabel anexa care va cuprinde persoanele pentru care s-a achitat taxa de inscriere la examen;
 • 3. copia ultimei diplome de studiu (minim bacalaureat) in format pdf ce va fi denumita DIPLOMA_NUME_PRENUME_CNP;
  Pe copia diplomei de studii titularul acesteia, va face urmatoarea declaratie:
  ” Subsemnatul(a) ………declar pe propria raspundere ca prezenta copie este conforma cu diploma autentica de absolvire”.
  Numele si prenumele (in clar)
  Semnatura     Data

  Diploma de bacalaureat ori alt document echivalent tradus în limba romana si legalizat, in cazul persoanelor fizice cu domiciliul sau rezidenta in alt stat din SEE (dupa caz); *Acest document este obligatoriu doar pentru persoanele inscrise la cursul de CALIFICARE.
 • 4. cerere de inscriere la examen in format pdf ce va purta denumirea CERERE_NUME_PRENUME_CNP;
  Trebuie completata cererea aferenta cursului urmat pe platforma e-learning : pentru Calificarea profesionala sau pentru Pregatirea profesionala continua in domeniul asigurarilor.
  Este obligatoriu a se completa toate campurile punctate iar suplimentar pentru examenul de Pregatirea profesionala continua in domeniul asigurarilor data de inregistrare a codului RAF in Registrul intermediarilor in asigurari/reasigurari deschis si mentinut de ASF.
 • 5. tabel anexa completat cu date solicitate inclusiv cu data de examinare,centrul unde se doreste sustinerea examenului si codul RAF (acesta se va trece doar pentru persoanele inscrise la cursul de Pregatire)
  Tabelul se transmite in momentul finalizarii cursului, dar nu mai tarziu de 7 zile lucratoare inaintea datei de examinare.
  Sesiuni examinare www.ima-imi.ro/comisia/examene/examene.html.

Nota! Va informam ca reprezentantii IMA nu vor mai accepta inscrierile la examen pentru persoanele ale caror documente:
- sunt depuse ulterior datei de inscriere la examen;
- sunt ilizibile;
- sunt completate partial (documentele trebuie completate integral si cu date conforme - data de finalizare a cursului se completeaza de catre Profiduciaria. De exemplu : completarea corecta a centrului, a datei de examinare etc.);
- sunt incomplete (exemplu : fara copie act de studii, fara copie CI, etc)

Daca data de examinare dorita este 27.02.2015 documentele trebuie sa ajunga pe adresa dosar@profiduciaria.ro pana cel tarziu 18.02.2015 ora 10. Pentru a va asigura ca documentele sunt completate corect va recomandam transmiterea acestora intr-un interval de timp mai mare astfel incat sa se poata remedia eventualele erori in timp util.

Documente necesare:

Cerere de inscriere examen CALIFICARE profesionala IMA/ASF

Cerere de inscriere examen PREGATIRE CONTINUA IMA/ASF

Tabel Anexa Inscriere Examen IMA/ASF

Model dosar completat:

CI_Ion_Ionela_2900101010101.pdf

TAXA_Ion_Ionela_2900101010101.pdf

DIPLOMA_Ion_Ionela_2900101010101.pdf

CERERE_Ion_Ionela_2900101010101.pdf

BUCURESTI - 16.02.2013.xlsx

Nume

Prenume

e-mail


 • Inselaciunea in asigurari si modalitatile de identificare si prevenire a acesteia reprezinta probleme care au nevoie de solutii eficiente si rapide atat in Romania, cat si in plan international... ...

 • Termeni si conditii

  Pentru utilizarea acestui site este necesar sa cititi si sa fiti de acord in totalitate cu urmatorii termeni si conditii.

  Informatiile furnizate in acest site sunt oferite ca atare si fara nici o garantie.  citeste mai multe

  Prelucrarea datelor

  Pro Fiduciaria este operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr. 22169 din 22.02.2012. citeste mai multe

  Contact

  Bulevardul I. C. Bratianu, Nr. 34 , Et 4,  Ap. 11, Sector 3, Bucuresti (Piata Roma)

  Telefon: 031 437 83 15;  031 437 83 16

  E-mail: office@profiduciaria.ro